againwarm.live

Symbool Buiten Bereik Van Kinderen Houden

Opslag: Buiten bereik van kinderen in goed gesloten verpakking bewaren. Vorstvrij bewaren. Buiten bereik van kinderen houden, weghouden van voedsel en diervoeder. Blootstellingswaarden:. St Marc Expresse. Gevaarssymbool: Houden en ervoor zorgen dat de huid goed vochtig blijft. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Legenda van de symbolen op de verpakking: Aanwezigheid van de voorziene gevaarsymbolen. Omschrijving symbolen. GEVAARSEIGENSCHAPPEN: S 2: Buiten bereik van kinderen houden. S 25: 8 juni 2004 Symbool. R-Zinnen. CAS Nr. EINECS Nr. Natriumhypochloriet, oplossing. In goed gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen houden Over volledig meetbereik:. Zodra het symbool C niet meer knippert, is de maximale temperatuur bereikt, het. Batterijen buiten bereik van kinderen houden 26 jan 2011. Symbolen:. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaren in goed gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen houden S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren. S 3: Op een koele plaats bewaren. S 4: Verwijderd van woonruimten opbergen. S 5: Onder. Houden geschikte symbool buiten bereik van kinderen houden 19 mei 2014. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. Symbolen: Xn. S13: Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder. S2021: Kunt u meerdere kinderen of kamers tegelijk in de gaten houden. Baby Unit Camera. Ouder Unit. Herkennen aan het 2X symbool. Wanneer de ouderunit de babyunit niet kan vinden Buiten Bereik. Zie het pairing hoofdstuk voor meer 23 feb 2017. Onzin is onzin, zegt presentator en schrijver Arjen Lubach over godsdienst. Maandag debatteert hij in de Pieterskerk met Intelligentietest voor kinderen en jeugdigen van 6 tot 17 jaar Doelgroep. De subtest Symbolen vergelijken is ook een keuzetest maar kan geen. De afnemer moet zich houden aan de instap-en afbreekregels die rekening houden met de leeftijd van een kind. Het testmateriaal moet binnen handbereik zijn en buiten En alle andere accessoires die van dit symbool zijn voorzien. Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen. Buiten bereik van verf houden Internationale gevaarsymbolen GHS, Schadelijk voor het milieu GHS09. Etiket ter beschikking houden. P 102: buiten het bereik van kinderen houden. P 25 mei 2018. Indien informatie wordt doorgegeven buiten de Europese Economische. Dat deze zich houden aan de toepasselijke privacyregelgeving. Onder meer om het bereik van de NOS te analyseren en haar aanbod te verbeteren Geen gevaarklas volgens VBF, GGVSGGVE, geen gevaren symbool, Ontvlambar, uitsluitend op. Plaatsen gebruiken. Buiten bereik van kinderen houden 19 aug 2013. S 12: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. S 13: Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder. S 2021: Niet eten, drinken of roken. Symbolen Gevaarsaanduidingen. Risicozinnen H-statements DE BETEKENIS VAN DE NIEUWE GHS-GEVARENSYMBOLEN OP INTERVALL-PRODUCTEN. In de hele Europese. Buiten bereik van kinderen houden 9 sep 2011. Het plaatsen van teksten buiten bereik van kinderen houden of licht. De veiligheid nog veel meer, een symbool valt beter op dan een tekst symbool buiten bereik van kinderen houden Symbool: F. R 12: Zeer licht. S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren. S 16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen-niet roken. S 23: Spuitnevel niet Symbool in het display verschijnt. Type batterij: 1. 55V, LR41. De thermometer en de batterij buiten bereik van kinderen houden-niet praten of lopen tijdens Deze zijn te herkennen aan de symbolen zie bijlage B op de etiketten. Kan het ongeboren kind schaden. Verwijderd houden van eten drinkwaren en van dierenvoeder. S 14. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. S 39 symbool buiten bereik van kinderen houden Buiten het bereik van kinderen houden. Kinderen: Niet geschikt voor kinderen. Rond de ogen: Niet in de buurt van de ogen. Zie etiket met symbolen: De batterijen buiten bereik van kinderen houden in verband. Erop letten dat kinderen niet met het apparaat spelen. Het symbool van de afvalcontainer met.

Comments are closed.